آخرین بروزرسانی پرتال: 21 اسفند ماه 1398

 

جدول برنامه زمان بندی اجرای آزمون های تفاهم نامه (صنعت ساختمان، صنایع دستی، قالی بافان و بافندگان فرش...) در 6 ماهه اول سال 1398 در روزهای جمعه

زمان آزمون عملی

اعلام نتایج

زمان آزمون کتبی

صدور کارت ورود به جلسه آزمون

ویرایش اطلاعات شخصی

ثبت نام متقاضیان در پورتال

5 و 6 تیرماه

01/04/1398

24/03/1398

22/03/1398

20/03/1398

11/03/1398

10/03/1398

09/03/1398

04/03/1398

10 و 11 مهرماه

06/07/1398

29/06/1398

27/06/1398

25/06/1398

20/06/1398

17/06/1398

13/06/1398

09/06/1398