آخرین بروزرسانی پرتال: 21 اسفند ماه 1398

 

لیست خدمات دارای شناسنامه اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان