آخرین بروزرسانی پرتال: 21 اسفند ماه 1398

 

وظایف میز خدمت :

1-ارائه اطلاعات و راهنمایی های لازم به مراجعان در ارتباط با امور مربوطه

2-دریافت مدارک و درخواست های مراجعان

3-انجام امور و درخواست های متقاضیان در صورت امکان و در صورت عدم انجام اعلام تاریخ مراجعه بعدی و زمان ارائه آن

4- دریافت نتایج اقدامات انجام شده از واحد های ذیربط و اعلام آن به مراجعان و هدایت آنها به واحدهای مرتبط در موارد ضروری

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان به تبع از سازمان آموزش فنی و حرفه ای  کشور با ایجاد میز خدمت( الکترونیکی/حضوری) به منظور تکریم ارباب رجوع و ایجادنظام اداری پاسخگوو کارآمد ، خدمات زیربا تعامل دفاتر پیشخوان به همراه فرایند ها و مراحل انجام آنها به شرح زیر به آدرسkurdtvto.ir   میز خدمت الکترونیکی مراجعه فرمایند.

لینک میز خدمت الکترونیکی

لینک خدمات الکترونیکی آموزش فنی و حرفه ای کردستان

شناسنامه خدمات

نظرسنجی الکترونیکی خدمت

بخشنامه حقوق شهروندی

بیانیه توافق سطح خدمت


در غیر اینصورت با مراجعه به میز خدمت اداره کل به آدرس زاکرس نرسیده به مسجد قبا روبه روی ساختمان نیکان یا با شماره تماس  33771073   (میز خدمت) و سایر مراکز  سطح  سطح استان پی گیری فرمایند.